Κωδικός αριθμός 6404

 

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
και Περιβάλλον

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού

 

Περιεχόμενο


Εισαγωγή. Βασικές έννοιες των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Εισαγωγή χωρικών δεδομένων. Διαχείριση χωρικών δεδομένων. Ανάλυση χώρου και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Ανάλυση σημειακών προτύπων. Ανάλυση γραμμικών προτύπων. Ανάλυση επιφανειακών προτύπων. Δημιουργία χαρτών. Βασικές χαρτογραφικές έννοιες. Χαρτογραφικές απεικονίσεις. Παρουσίαση εργασιών. Συμπεράσματα.

 

Διδάσκων/συντονιστής


Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος,
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Διδάσκων μέλος ΔΕΠ συμμετέχουσας Σχολής ΕΜΠ


Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος
,
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Συνεργάτες ασκήσεων


Υπ. Δρ. Α. Ζερβάκου

Δρ. Μ. Πηγάκη

 

Γνωστικό πεδίο


Συστήματα Πληροφοριών και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος

 

Εκπαιδευτική περίοδος


Χειμερινή

 

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές:

Κεφάλαιο 1 "Εισαγωγή" (pps)

Κεφάλαιο 2 "Ανάλυση Χώρου " (pps)

Κεφάλαιο 3 "Βασικές Έννοιες των ΓΣΠ" (pps)

Κεφάλαιο 4 "Από την Πραγματικότητα στα ΓΣΠ " (pps)

Κεφάλαιο 5 "Καθορισμός του Προβλήματος " (pps)

Κεφάλαιο 6 "Είσοδος: Εισαγωγικών και Χωρικών Δεδομένων" (pps)

Κεφάλαιο 7 "Διαχείριση: Βάσεις Δεδομένων" (pps)

Κεφάλαιο 8 "Ανάλυση: ΓΣΠ και Ανάλυση Χώρου" (pps)

Κεφάλαιο 9 "Έξοδος: Χαρτογραφική Απόδοση" (pps)