Κωδικός αριθμός 6420

 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα

 

Περιεχόμενο


Εισαγωγή. Η ενέργεια σήμερα - Ανανεώσιμες πηγές. Ηλιακή ενέργεια. Αιολική ενέργεια. Υδροηλεκτρική ενέργεια. Βιομάζα. Γεωθερμική ενέργεια. Εξέργεια. Ανάλυση κύκλου ζωής. Εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την ανάπτυξη της Πάτμου. Οικονομοτεχνική μελέτη για την ανάπτυξη της Πάτμου.

 

Συντονιστής


Ομ. Καθηγητής Κ. Καγκαράκης
,
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

 

Διδάσκων


Αν. Καθηγητής Χρ. Κορωναίος
, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΠΔ 407)

 

Γνωστικό πεδίο


Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 

Εκπαιδευτική περίοδος


Το μάθημα διδάσκεται την εαρινή εκπαιδευτική περίοδο, εφόσον επιλέγεται από έξι τουλάχιστον μεταπτυχιακούς φοιτητές.