Κωδικός αριθμός 6421

 

Καθαρές Τεχνολογίες

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα

 

Περιεχόμενο


Ψυκτικές διεργασίες. Φιλικά προς το Περιβάλλον Ψυκτικά Μέσα. Κανονισμοί και Standards (Διεθνές Background, Eυρωπαϊκοί Κανονισμοί, Κανονισμοί USA, Standards). Θερμοφυσικές ιδιότητες, συμπεριφορά. Προγράμματα υπολογισμού. Εφαρμογές σε υπάρχουσες συσκευές και εγκαταστάσεις, σχεδιασμός νέων. Σχηματισμός και εκπομπή ρύπων από ΜΕΚ. Αναφορά στους κινητήρες Diesel και Otto. Αντιρρυπαντική Τεχνολογία. Kαταλύτες. Εκπομπές από θερμικούς σταθμούς. Μέθοδοι μείωσης των εκπομπών οξειδίων θείου και αζώτου. Ανίχνευση και χαρτογράφηση ραδιενεργών ιχνοστοιχείων στο περιβάλλον. Μεθοδολογίες απορρύπανσης. Μεθοδολογία σχεδιασμού καθαρών βιομηχανιών. Σύνθεση διαγράμματος ροής. Διαδικασίες διαχωρισμού προϊόντων και παραπροϊόντων. Ελαχιστοποίηση αποβλήτων. Πρόληψη ρύπανσης και ολοκληρωμένα παραγωγικά συστήματα. Προσέγγιση με βάση την υπάρχουσα τεχνολογική γνώση. Αριστοποίηση με προσεγγιστικές μεθόδους αριθμητικής ανάλυσης. Βιοκλιματικός σχεδιασμός - καθαρές τεχνολογίες δόμησης.

 

Διδάσκουσα/συντονίστρια


Καθηγήτρια Α. Σαγιά,
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ συμμετεχουσών Σχολών ΕΜΠ


Καθηγήτρια Α. Σαγιά
,
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Καθηγητής Ε. Ρογδάκης,
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Γνωστικό πεδίο


Καθαρές Τεχνολογίες

 

Εκπαιδευτική περίοδος


Το μάθημα διδάσκεται την εαρινή εκπαιδευτική περίοδο, εφόσον επιλέγεται από έξι τουλάχιστον μεταπτυχιακούς φοιτητές.