Κωδικός αριθμός 6424

 

Προχωρημένες Μέθοδοι Ψηφιακής Τηλεπισκόπησης

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα

Διδάσκεται σε συνεργασία με το ΔΠΜΣ του ΕΜΠ "Γεωπληροφορική".

 

Περιεχόμενο


Γεωμετρική Αναγωγή Εικόνων. Προχωρημένες Τεχνικές Ενίσχυσης Εικόνων. Φασματικοί και Χωρικοί Μετασχηματισμοί Πολυφασματικών Εικόνων. Προχωρημένες Μέθοδοι Ταξινόμησης (στατιστικές, δομικές, διαχρονικές, τεχνητής ευφυίας). Ανίχνευση, Αναπαράσταση, Περιγραφή και Αναγνώριση Προτύπων (Φασματική - Χωρική Κατάτμηση Περιοχών, Μαθηματική Μορφολογία).

 

Διδάσκων μέλος ΔΕΠ συμμετέχουσας Σχολής ΕΜΠ


Καθηγητής Δ. Αργιαλάς
,
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Γνωστικό πεδίο


Μέθοδοι και Τεχνικές Παρατήρησης και Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος

 

Εκπαιδευτική περίοδος


Εαρινή