Κωδικός αριθμός 6407

 

Μεθοδολογίες Αναπτυξιακών Σχεδιασμών και Περιβάλλον

Υποχρεωτικό Μάθημα Κορμού

 

Περιεχόμενο


Μέθοδοι και επιστήμη. Μεθοδολογία - Μέθοδοι: Είδη μεθόδων - είδη δεδομένων. Χώρος - χρόνος στα δεδομένα. Ποσοτικά - ποιοτικά δεδομένα. Συλλογή - Διαχείριση δεδομένων. Ταξινόμηση - επεξεργασία. Δευτερογενή δεδομένα. Πρωτογενή - έρευνα πεδίου. Χωρικά δεδομένα. Προσομοίωση έρευνας - Case study. Συγκρότηση θεωρητικού - μεθοδολογικού πλαισίου. Διάρθρωση υποθέσεων εργασίας. Επιλογή μεθόδων - τεχνικών. Συλλογή, ταξινόμηση, επεξεργασία δεδομένων. Ανάλυση, αξιολόγηση. Παρουσίαση αποτελεσμάτων - συγγραφή έκθεσης.

 

Διδάσκων/συντονιστής


Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος,
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ συμμετέχουσας Σχολής ΕΜΠ


Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος,
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

Λέκτορας Ι. Σαγιάς,
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ

 

Προσκεκλημένη διδάσκουσα


Αν. Καθηγήτρια Α. Λυδάκη,
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

 

Γνωστικό πεδίο


Μεθοδολογίες Αναπτυξιακών Σχεδιασμών και Περιβάλλον

 

Εκπαιδευτική περίοδος


Εαρινή

 

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές:

Περιγραφή - περιεχόμενο του μαθήματος (pdf)